Voorwaarden TravelTrustIt voor bedrijven

Introductie

Echte reiservaringen voor jouw onvergetelijke vakantie TravelTrustIt verzamelt echte reiservaringen, want samen hebben wij het allemaal al eens ervaren. Nederland heeft niet alleen 17 miljoen bondscoaches maar ook 17 miljoen ervaren reizigers. En al deze ervaringen willen wij bundelen op deze website van TravelTrustIt.

Wij verzamelen alleen echte reviews van echte reizigers. Deze echte reviews zijn een enorme hulp voor andere reizigers die opzoek zijn naar hun volgende onvergetelijke vakantie. Wist je dat meer dan 75% van de reizigers reviews van andere reizigers gebruiken als inspiratie bij het plannen van hun volgende reis? Dat is onze stip aan de horizon: reizigers helpen bij het plannen van hun onvergetelijke vakantie.

Eenvoudig en snel met de handige reis-app. Graag ontvangen wij van jullie klanten de mening en ervaringen van de reis. Dit doen we bijvoorbeeld voor alle reisorganisaties, die met ons samenwerken. Deze reisorganisaties helpen wij met hun reis-app, waarin de hele reis staat vermeld. We willen graag dat men eenvoudig, snel en zonder gedoe je ervaringen kan doorgeven. Daarom hebben we een innovatieve reis-app ontwikkeld, waarin men al tijdens de reis snel en eenvoudig een review kan geven. Maar natuurlijk kan men via de app ook een uitgebreide review geven. Maak je geen gebruik van de app dan kan men ook gebruik maken van de uitnodiging per e-mail.

Gebruik maken van TravelTrustIt

Hierbij leggen wij uit hoe u toegang krijgt tot het gebruik van TravelTrustIt diensten. TravelTrustIt en Jij: Als we ‘u’ of ‘je’ zeggen, hiermee wordt uw bedrijf of entiteit welke u representeert bedoeld. Wanneer we het over TravelTrustIt hebben, ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’ zeggen, bedoelen we TravelTrustIt waarmee je een contract hebt.

De Diensten: Onze ‘diensten’ ​​bestaan uit de verschillende abonnementen welke kunnen worden afgenomen bij TravelTrustIt. Welke ook beschreven staat in onze overeenkomsten, facturen en andere commerciële documenten.

Het platform: Wanneer er gesproken wordt over het ‘platform’ , bedoelen we het beoordelingsplatform van TravelTrustIt.

Widgets: Widgets zijn vooraf volledig opgemaakte website elementen die eenvoudig opgenomen kunnen worden in uw website. Men moet zich houden aan de richtlijnen van TravelTrustIt voor het plaatsen van de widgets op uw eigen website.

Uitnodigingen versturen: TravelTrustIt verstuurd voor u de uitnodigingen, namens uw bedrijf. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste rechten te verkrijgen voor het e-mailadres en het mogen versturen van de e-mails die wij versturen namens uw bedrijf. Indien u ervoor kiest zelf de uitnodigingen te versturen dient dit verstuurd te worden naar alle boekingen, er mag dus geen selectie worden gemaakt welke boekingen wel of niet worden uitgenodigd, en dient de uitnodiging verstuurd te worden binnen 3 dagen na terugkomst van de reiziger.

Bedrijfspagina: TravelTrustIt is gerechtigd om uw gegevens te publiceren op de TravelTrustIt website en andere gelieerde websites.

Richtlijnen: Onze richtlijnen staan vermeld op https://traveltrustit.com/richtlijnen

Reviews: Beoordelingen, vragen, foto's en video's, reacties, suggesties, ideeën en soortgelijke informatie die de reviewer direct of indirect op het TravelTrustIt platform plaatst.

Wijzigingen in onze services: Wij kunnen naar eigen inzicht van tijd tot tijd onze services wijzigen of stopzetten. Indien we materiële wijzigingen aanbrengen in de functionaliteit van onze services, kunt u contact met ons opnemen en, naar eigen inzicht, zullen we ofwel het deel van de abonnementskosten voor die service terugbetalen dat u vooruit hebt betaald voor het resterende deel van uw abonnementsperiode of u een tegoed geven dat u gedurende het resterende deel van uw abonnementsperiode kunt gebruiken voor andere diensten die wij leveren.

Volledige overeenkomst: Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden, vormen deze (en eventuele commerciële materialen met betrekking tot uw huidige abonnement) de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen ze alles wat we eerder hebben besproken of overeengekomen.

Interpretatie: Woorden als 'opnemen', 'zoals' en 'bijvoorbeeld' zijn geen beperkende woorden en waar iets binnen onze discretie valt, bedoelen we onze eigen discretie.

Waarvan is TravelTrustIt eigenaar: De informatie die beschikbaar is op en via de Diensten (waaronder, maar niet beperkt tot, berichten, gegevens, informatie, tekst, foto's, beeldmateriaal, video's, kaarten, pictogrammen, software, code, de widgets of ander materiaal) alsmede de infrastructuur die wordt gebruikt om de Reviews en informatie aan te bieden. Voor alle Reviews anders dan uw eigen Reviews, verklaart u dat u informatie, Reviews, software, producten of diensten die u uit of via de Diensten heeft verkregen niet zult wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, gebruiken om afgeleide werken te creëren,

Wie is eigenaar van de review: De reviewer is de auteur van de review en heeft de auteursrechten die uit de wet voortvloeien. De reviewer geeft TravelTrustIt BV een niet-exclusief, royalty vrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om (a) wereldwijd en in elke nu bestaande of in de toekomst ontwikkelde media Reviews te hosten, gebruiken, reproduceren, wijzigen, beheren, aanpassen, vertalen, verspreiden, publiceren, afgeleide werken daarvan te creëren en openbaar te tonen en uit te voeren; (b) Reviews beschikbaar te maken voor de rest van de wereld en anderen in staat te stellen om hetzelfde te doen; (c) de Diensten te leveren, promoten en verbeteren en Reviews die via de Diensten wordt gedeeld beschikbaar te maken voor andere bedrijven, organisaties of personen voor het uitzenden, verspreiden, promoten, publiceren of via een syndicaat leveren van dergelijke Reviews aan andere media en diensten die vallen onder ons Privacybeleid en deze Overeenkomst; en (d) de naam en/of het handelsmerk te gebruiken die u in verband met de Reviews verstrekt. U bevestigt dat TravelTrustIt naar eigen goeddunken uw (bedrijfs)naam bij de Review mag vermelden. U verleent de TravelTrustIt bovendien het recht om elke persoon of entiteit die uw rechten of de rechten van TravelTrustIt met betrekking tot de Review schendt door het overtreden van deze Overeenkomst, gerechtelijk te vervolgen. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat de Reviews niet vertrouwelijk zijn en niet uw eigendom is. U bevestigt, verklaart en garandeert dat u de nodige licenties, rechten (waaronder auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten), toestemmingen en vergunningen bezit of heeft om de Reviews te publiceren of anderszins te gebruiken (en de Reviews door TravelTrustIt te laten publiceren en anderszins te gebruiken) zoals uit hoofde van deze Overeenkomst is toegestaan.

Gebruiker aangemaakte content (User generated content): Elke review, antwoord op een review, foto of andere content gegenereerd door u, of consument of andere gebruiker van onze services wordt ‘user generated content’ genoemd. Wanneer deze content is aangemaakt, geeft u toestemming dat wij er gebruik van mogen maken, zonder enige restrictie of betaling naar u. De content kan door ons verwijderd worden, wanneer het zich niet houdt aan onze richtlijnen. Alle content zal beschikbaar blijven via onze services, ons platform en andere services, ook wanneer u de samenwerking beëindigd met TravelTrustIt.

Feedback: We waarderen alle feedback op onze Diensten en Reviews en kunnen deze voor altijd gebruiken zonder beperking of betaling aan u.

Support en problemen: Indien u problemen met ons platform heeft, kunt u contact met ons opnemen, zodat we u kunnen helpen.

Weergeven van namen, logo’s en reviews: Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, staat u ons toe uw naam en logo te gebruiken op onze website en ook te mogen gebruiken als referentie in bedrijfs- , promotie- en marketing doeleinden.

Wat mag u nooit doen: Omdat we niet alles kunnen uitwerken, hierbij nog enkele belangrijke voorbeelden van zaken die u nooit mag doen: Gegevens die via ons worden geleverd opnieuw doorverkopen of in sublicentie geven.

  • Plegen van fraude of andere illegale handelingen via ons platform.
  • Handelen op een beledigende of respectloze manier naar onze medewerkers, partners of andere klanten van ons.
  • Verkrijgen of schrijven van nep beoordelingen
  • Toegang verkrijgen tot ons platform zonder onze toestemming
  • De veiligheid of integriteit van het platform ondermijnen

Diensten van derden

Om een nog betere dienstverlening te geven, omvat ons platform ook integraties met diensten die beschikbaar worden gesteld aan andere bedrijven (bijvoorbeeld back-office administratie systemen).

Andere diensten: Wij maken gebruik van ‘leveranciers’ die ook op ons platform zijn aangesloten. Zoals administratie systemen, welke ons de boekingsgegevens kunnen sturen, waarmee we de consumenten een uitnodiging kunnen versturen. Daarnaast ook vanuit de app van Travelia de Review te kunnen ontvangen. Het is mogelijk dat een leverancier extra kosten naar u in rekening brengt voor het leveren van hun diensten, bijvoorbeeld voor het leveren van data.

Leveranciers voorwaarden en beschrijvingen: De leveranciers hebben eigen algemene voorwaarden en privacy verklaringen opgesteld voor hun producten. Deze bevatten naar waarschijnlijkheid de beschrijving hoe men omgaat met de gegevens die wij beschikbaar stellen of beschikbaar gesteld krijgen. Hiervoor zijn de leveranciers zelf verantwoordelijk. Wij hebben hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid voor producten van leveranciers en zijn niet aansprakelijk voor deze geleverde producten.

Prijzen en betalingen

Tenzij men het gratis abonnement gebruikt, moet u betalen voor onze diensten om gebruik te maken van onze services.

Abonnementen van TravelTrustIt: Er zijn diverse abonnementen beschikbaar om gebruik te maken van ons platform. Om gebruik te maken van meerdere diensten binnen ons platform is een betaald abonnement nodig.

Tijdig betalen: Om gebruik te kunnen maken van het platform, binnen uw abonnement, zal tijdige betaling noodzakelijk zijn op basis van het abonnement wat u heeft afgesloten volgens het contract. De abonnementskosten zijn altijd vooraf verschuldigd, tenzij anders beschreven. Op de factuur staat vermeld binnen welke betalingstermijn de betaling gedaan dient te worden. Indien we geen tijdige betaling ontvangen, kunnen we uw toegang tot ons platform (en services) opschorten en/of zelfs beëindigen, hiermee vervalt niet de betalingsverplichting volgens uw contract.

Gratis abonnement van TravelTrustIt: Voor het gratis abonnement van TravelTrustIt gelden alle voorwaarden zoals ze ook gelden voor betaalde abonnementen. Dit natuurlijk conform de overeengekomen beschikbare functies van TraveltrustIt zoals beschreven op https://traveltrustit.com/bedrijven/prijsstelling.

De Travelia app beschikbaar als onderdeel van uw TravelTrustIt abonnement: De Travelia app die onderdeel is van het TravelTrustIt abonnement is een algemene versie van de app welke onder de Travelia of TravelTrustIt label in de app stores beschikbaar is. De app kent beperkte mogelijkheden ten opzichte van de normale Travelia app. TraveltrustIt is gerechtigd de beschikbare mogelijkheden op ieder moment aan te passen. Indien niet voldoende reviews (dit geheel ter beoordeling van TravelTrustIt) worden aangeleverd is TravelTrustIt gerechtigd de Travelia app niet meer beschikbaar te stellen als onderdeel van uw abonnement. Voor de aanlevering van de gegevens alsmede het gebruik van de Travelia app als onderdeel van uw TravelTrustIt abonnement gelden de Travelia voorwaarden welke te vinden zijn op https://travelia.nl/klantvoorwaarden

Affilliates: Wij zijn gerechtigd om affiliates in welke vorm dan ook te integreren binnen de TravelTrustIt website(s).

Privacy en datagebruik

We kunnen persoonlijke gegevens ontvangen en verwerken met betrekking tot uw klanten/consumenten.

Privacywetten: we stemmen er beiden over in dat we ons voldoen aan alle toepasselijke wet-en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de “GDPR” van 27 april 2016 (EU 2016/679).

Uitnodigingen voor review: De uitnodiging die wij of uzelf versturen naar uw klanten (consumenten) waarin men wordt gevraagd om het geven van een review voor accommodatie of aanbieder, vereist dat we persoonlijke gegevens met betrekking tot de klant (consument) ontvangen en verwerken, alvorens men een review op ons platform kan gaan geven.

Scraping niet toegestaan: TravelTrustIt geeft geen toestemming op de website te scrapen van TravelTrustit.com of aanverwante websites.

Beveiliging (security)

Beveiliging van ons platform wordt heel serieus genomen. We doen er alles aan om ons platform en de data te beschermen.

Uw verantwoordelijkheid voor databescherming: Uw rol is ook belangrijk om gegevens veilig te houden, indien u opmerkt dat uw gegevens door een ander gebruikt worden, moet u ons onmiddellijk hierover informeren.

Vertrouwelijke informatie

We gaan er vanuit dat vanuit ons beiden alle informatie die gedeeld wordt als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd.

Vertrouwelijk houden: Tijdens het gebruik van onze diensten kunt u vertrouwelijke informatie met ons delen en kunt u vertrouwelijke informatie over ons te weten komen. U en wij stemmen ermee in om redelijke stappen te ondernemen om de vertrouwelijke informatie van de andere partij te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, entiteiten of andere derden. Informatie wordt niet als vertrouwelijk beschouwd als de ontvanger van de informatie de informatie al kende en deze niet vertrouwelijk werd behandeld, of als de informatie openbaar beschikbaar is (maar niet als gevolg van een schending van deze vertrouwelijkheid sectie).

Beëindiging of schorsing

Dit onderdeel legt nader uit wanneer we uw toegang beëindigen en/of schorsen.

Beëindiging contract: De overeengekomen contractduur is opgenomen in onze overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengt tenzij u, met inachtneming van de opzegtermijn, de overeenkomst beëindigd. Dit vindt schriftelijk (via e-mail of schrijven) plaats. Na beëindiging van het contract blijven wij de Reviews en uw gegevens tonen zolang TravelTrustIt dit goeddunkt.

Beëindigen van toegang: Wij hebben het recht om uw toegang te beëindigen of te schorsen indien u niet aan uw betalingstermijn voldoet van uw abonnement. Ondanks dat wij uw abonnement beëindigen of schorsen, moet u wel aan uw betalingsverplichting voldoen. Mocht u een gratis abonnement hebben, dan kunnen wij ten alle tijden uw toegang beëindigen of schorsen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Dit onderdeel legt nader uit wat de verantwoordelijkheden en vrijwaring is tussen ons.

Afwijzing van garanties: Onze diensten worden aan u beschikbaar gesteld. Wij wijzen alle garanties, expliciet of impliciet af, inclusief impliciete garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Beperkte aansprakelijkheid: Anders dan aansprakelijkheid die we onder toepasselijk recht niet kunnen uitsluiten of beperken, is de aansprakelijkheid in verband met onze diensten of deze voorwaarden, in het contract, onrechtmatigheid (inclusief nalatigheid) of anderszins beperkt als volgt: wij hebben geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van onze diensten en voor enig inkomstenverlies, goodwill verlies, klantenverlies, kapitaalverlies, verlies van verwachte besparingen, schade aan anderen, indirecte gevolgschade, schade of kosten (inclusief juridische kosten). Wij zijn niet aansprakelijk voor uw gedrag, het gedrag van uw consument en/of het gedrag van derde partijen op ons platform. De totale aansprakelijkheid onder alle omstandigheden is beperkt tot het totale bedrag dat u ons betaald heeft voor onze diensten in de 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de claim tot de aansprakelijkheid is gesteld. In het geval van een gratis abonnement is dit dus nul Euro.

Geschillen

Dit onderdeel legt nader uit hoe geschillen opgelost zouden kunnen worden

Geschillenbeslechting: De meeste van uw problemen kunnen snel en naar tevredenheid worden opgelost door contact met ons op te nemen. Als u en wij het probleem niet kunnen oplossen, komen u en wij overeen om vorderingen alleen in te dienen bij de rechtbank in Nederland en te beoordelen aan het Nederlands recht.

Belangrijk huishoudelijk

Dit onderdeel legt onze aanvullende voorwaarden uit.

Wijzigingen in deze voorwaarden: Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij proberen u indien mogelijk vooraf op de hoogte te stellen van materiële wijzigingen, tenzij we deze wijziging onmiddellijk moeten aanbrengen om redenen buiten ons om, zoals een wetswijziging. De nieuwe voorwaarden zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing. De nieuwe voorwaarden zullen onmiddellijk op u van toepassing zijn zonder enige verdere aanvaarding, bevestiging of actie door u.

Afkeuren/Goedkeuren Reviews: u krijgt een mail om een review (bedrijf of accommodatie) goed te keuren en/of af te keuren. Indien u niet binnen 10 dagen reageert, wordt de review automatisch goedgekeurd en gepubliceerd, deze komt dan beschikbaar op de site(s) van TravelTrustIt en de sites van de klanten van TravelTrustIt die gebruik maken van de widget of API van TravelTrustIt. Keurt u een review af, dan zal dit bij TravelTrustIt terecht komen, waar TravelTrustIT volgens haar richtlijnen bekijkt of de review terecht wordt afgekeurd.

Eigen reviews aanleveren: U heeft de mogelijkheid om eigen reviews aan te leveren, welke u zelf al verzameld heeft, deze voegen wij toe aan uw organisatie en/of de betreffende accommodatie binnen TravelTrustIt. Omdat wij de herkomst van deze reviews niet kunnen garanderen worden deze reviews niet voorzien van het label “gevalideerd”. Afhankelijk van de aanlevering zal TravelTrustIt hier kosten voor in rekening kunnen brengen, dit wordt vooraf aan u aangegeven. Voor de aangeleverde Reviews gelden dezelfde eigendoms en gebruiksrechten als voor de overige Reviews zoals onder andere beschreven in “Wie is eigenaar van de review”.

Widget instellingen wat mag wel/niet: TravelTrustIT heeft standaard widgets ontwikkeld, zie: https://traveltrustit.com/widgets.html voor de standaard widget pagina. Hierin ziet u de kleurstelling, backlinks en logo. In overleg met TravelTrustIT mag hiervan afgeweken worden, TravelTrustIt zal goedkeuring moeten geven voor een aangepaste widget. Mocht u via de API van TravelTrustIt werken, dan geldt ook dat TravelTrustit eerst goedkeuring zal moeten geven over de getoonde Reviews op uw eigen website, alvorens deze ingezet mag worden. Hierbij is onder meer het uitgangspunt dat het logo van TravelTrustIt altijd zichtbaar moet zijn en backlinks aanwezig moeten zijn.

Extra vragen: Bij het afsluiten van een betaald abonnement is het mogelijk om eigen vragen aan een review toe te voegen. Deze extra vragen worden altijd toegevoegd aan de standaard set vragen. Extra vragen moeten goedgekeurd worden door TravelTrustIt en kunnen zonder opgaaf van reden niet worden toegestaan.

Tijdig tonen reviews van TraveltrustIt op uw website: De Reviews moeten zonder vertraging (binnen maximaal 2 weken) op uw website getoond worden.

Aanleveren gegevens, persoonsgegevens (doorleveren vanuit Travelia naar TravelTrustIt): TravelTrustIt ontvangt vanuit Travelia (de app-leverancier) de gegevens, zoals vertrekdatum, e-mailadres, reisorganisatie, naam, leeftijd.

Uptime/Storingen: Wij hanteren een uptime van 99,8% van de systemen. Dit geldt ook voor de widgets. Het kan dus voorkomen dat de widgets niet beschikbaar zijn op uw website. Wij adviseren dan ook om deze widgets asynchroon te laden in uw website.

Contractduur: In uw contract staat de contractduur vermeld van uw contract, TravelTrustIt hanteert contractduren van 24 of 36 maanden.